Khách Hàng

Khách Hàng Đã Thực Hiện Thiết Kế Giá Kệ Kho

Những khách hàng tiêu biểu đã thực hiện thiết kế giá kệ kho, các kích thước, hình dáng, màu sắc khách hàng đã sử dụng nhiều nhất và mang lại hiệu quả cao nhất.

  1. Thiết Kế Giá Kệ Kho Thư Viện Đại Học Quốc Gia

    Thiết Kế Giá Kệ Kho Thư Viện Đại Học Quốc Gia

    Thiết kế giá kệ kho thư viện Đại Học Quốc Gia là một công trình giá kệ được thực hiện thiết kế cho tới lắp đặt trong vòng 25 ngày với 400 bộ kệ, tải 200kg/tầng.
  2. Thiết Kế Giá Kệ Kho Chứa Sách

    Thiết Kế Giá Kệ Kho Chứa Sách

    Thiết kế giá kệ kho chứa sách tại Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai với số lượng 400 bộ giá kệ đã được sử dụng chứa sách tại thư viện với kích thước: Cao 2,45m x Dài 1,2m x Rộng 0,9m (6 tầng).
gotop